Luzownik ELS-3 poziomy

Luzowniki produkowane posiadają trwałe oznaczenia na metalowych tabliczkach znamionowych i numer fabryczny. Każdy wyprodukowany luzownik posiada świadectwo  jakości oraz kartę gwarancyjną

Dane znamionowe

Praca- 35KGcm

Skok- 6mm

Napięcie -48V

Prąd- 2A

Pobór mocy-100W

Waga 18kg