Luzownik ELS-4 pionowy

Luzowniki produkowane posiadają trwałe oznaczenia na metalowych tabliczkach znamionowych i numer fabryczny. Każdy wyprodukowany luzownik posiada świadectwo jakości oraz kartę gwarancyjną

    Dane znamionowe

    Praca- 35KGcm

    Skok- 6mm

    Napięcie -48V

    Prąd- 2A

    Pobór mocy-100W

    Waga 17 kg

 

Creating is a really popular art of creating that makes use of symbols like a method of expressing speech

Producing systems aren’t basically human languages; yet as an alternative, they’re methods of ridding an speech in a structure which can subsequently be interpreted write for me by additional people separated by distance as well as time. The craft of creating is really exactly what makes language amazing into those people who speak it, and to the subscribers who can not talk.


Dodaj komentarz